Bruk av ljå

Ljåen

Ljåen består av et ljåblad og et orv (skaft). På orvet er det kagger (håndtak). Det er mange varianter av dette utstyret. Hvert dalføre hadde sin måte å lage dette. Det finnes i dag to hovedtyper av orv, overarmsorv og underarmsorv, som holdes litt forskjellig.

Den ene siden av ljåbladet er ryggen (andre navn: dengsle, nakke, bakke) den andre er eggen. I den ene enden er spissen og i den andre enden hælen og tangen som festes på orvet.

Å skjære gras

Vi skjærer graset med ljå. (Uttrykket «å slå med ljå» er lett forvirrende for en nybegynner.)

Vi legger ryggen på ljåbladet helt nede på bakken (kanskje vi presser den ned) og beveger den gjennom graset i en roterende bevegelse mens vi passer på at ryggen hele tiden sklir nede på bakken.

Nybegynneren bør starte med å skjære smale og korte striper. For eksempel en stripe på 5 cm og 1 meter lang.

Å bryne ljå

Brynekopp

Det er viktig at ljåen er så skarp som mulig. Da bruker man veldig lite krefter for å skjære graset. For å holde ljåen skarp brukes ei bryne (en brynestein). Med den så bryner (sliper) man ljåen. Dette gjøres ofte, gjerne hvert 5te minutt eller 10nde minutt. Da skal bryna være våt (helst). Noen har bryna i en brynekopp med vann som bryna er i når den ikke er i bruk. Brynekoppen henger i beltet. Man kan også ha ei bøtte med vann som bryna ligger i.

Å bryne ljåen blir også en slags nyttig hvilepause. Så er du litt sliten så unn deg en brynepause.

Å stelle ljåen

Etter en dag med intensiv bruk av ljåen så bør man vurdere om den må stelles ekstra for å holdes skarp. Les mer om sliping av ljå.

Sikkerhet

  • Når man bærer (transporterer) ljåen, må man unngå at du selv skader deg på den om du skulle falle. Du må også unngå å skade andre. Den beste teknikken er å henge ljåen med den ene kaggen (håndtaket) på skuldra. Da bæres den farlige ljåen høyt over hodene til alle.
  • Når man bruker ljåen så må andre holde god avstand. Snakk strengt til andre som kommer for nærme.
  • Når man bryner, så er det fort gjort å skjære seg på ljåen. Vær forsiktig! Se på andre før du prøver selv.
  • Når man ikke bruker ljåen, for eksempel i en fortjent hvilepause, så må ljåen plasseres trygt så ingen snubler i den og skader seg. Heng den helst opp i et tre.  

Utholdenhet

Å slå med ljå kan sammenlignes med en utholdenhetsport. For å stå på en hel arbeidsøkt og så fortsette med flere arbeidsøkter hver dag, så må man spare på kreftene. Det gjør man med godt utstyr, skarp ljå og rolige bevegelser og små pauser.

Godt for kropp og sjel

De rytmiske bevegelsene og konsentrasjonen som kreves når man bruker ljåen, vil av noen oppleves som en slags dans. Andre opplever en slags meditasjon. Altså totalt sett noe som er godt for kropp og sjel.