Slåttekurs

Hvert år siden 1994 har det vært arrangert slåttekurs på Ryghsetra. Frem til 2018 var arrangør Naturvernforbundet i Buskerud ved Per Øystein Klunderud. Fra 2019 har Ryghsetra selv i samarbeid med Nedre Eiker Bygdekvinnelag vært arrangører.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt. Det gis innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset.

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr.

Lørdag kveld inviteres det til slåttefest . Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga.

Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like viktig som teori.