Sliping av ljå

Ute i enga bruker man bryne (brynestein) for å bryne (slipe) ljåen, men det må mer stell til: Etter mange timers bruk og bryning kan eggen ha blitt butt eller sløv. Det merker man hvis man må bryne ofte. Då må ljåen slipes eller hamres. Også hvis man har slått i stein og ødelagt eggen er det sliping eller hamring som kan reparere det.

Lær om sliping på Slåttekurset

Hvert år i juli arrangerer Ryghsetra slåttekurs. Her lærer du blant annet om sliping og bruk av ljå. Det er både sosialt og lærerikt.Det er to typer ljåer som krever forskjellig stell:

  • Ljå av hardmetall

En slik ljå kalles ofte slipeljå fordi den må slipes på en roterende slipestein (med motor eller sveiv). Slipeljå er mest vanlig i Norge. Man tar ljåbladet av orvet før sliping eller man kan slipe uten å ta det av.

  • Ljå av bløtt metall

En slik ljå kalles tradisjonelt tynsleljå fordi eggen slås tynn med en hammer mot en liten ambolt. Ofte kalles den hamreljå (hamringsljå), bankeljå eller knakkeljå (svensk). Hamringen herder også det bløte metallet. Da blir eggen hard.

Alle foto: Fotograf Solveig Bakken