Kategorier
Slåttekurs

Slåttekurs 2023

Tid
7. juli — 9. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Hesjing på enga – foto: Elisabeth Bang

Slåttekurset fant sted for 30. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her var det innkvartering og bespisning. Hagatjern bydde som vanlig på ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt. Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Lauving pågår. Grener kappes av, buntes og legges i vogna – Foto: Kari Kulberg

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr. Lørdag kveld inviteres det til slåttefest.

Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga. Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like
viktig som teori.

Bilder fra deltagerne

Klargjøring til slått i duggvåt eng, lettere enn tørr. Foto: Kari Kulberg