Kategorier
Kurs Slåttekurs

Slåttekurs 2019

Kurset ble gjennomført som et samarbeid mellom Nedre Eiker bygdekvinnelag og grunneierne. Gjennom foredrag, vandringer for å se på flora og fauna i enga og ved praktisk arbeid har deltagerne fått kunnskaper om slåtteenga, lært hvordan en skjøtter en gammel kulturmark for å opprettholde kulturlandskapet, samt hvordan en ivaretar det biologiske mangfoldet i kulturenger.

Deltagere

Kurset hadde totalt 52 involverte hvorav 6 var barn. Det var 6 betalende deltagere, resten var medarrangører, medhjelpere, lærere og foredragsholdere. Fra Bosnia kom 2 slåttekarer og en medhjelper. Kurset hadde deltagere fra Fosen i nord, Bergen i vest og Bosnia i sørøst, i tillegg til deltagere fra Østlandet.

Gjennomføring

Slåttekurset på Ryghsetra for 2019 er gjennomført som beskrevet i vedlagte program. Unntak er lauving som ikke ble gjennomført på grunn av heftig regnvær lørdag ettermiddag. I 2018 ble det på grunn av stor fôrmangel lauet to ekstra trær, alle de gamle lauvingstrærne er dermed lauet i løpet av
de siste 4 årene og det er derfor akseptabelt å utsette høsting av lauvingstrærne et år.

Alt brød som ble servert ble bakt på Solsetra (torsdag) og i steinovnen på lørdag. Kringler ble også bakt på Solsetra ved hjelp av deltagerne og stekt i steinovnen. Det ble lagt vekt på at maten skulle være mest mulig lokal, for eksempel smågris fra Stryken gård.

Mårraslått med skårgang på lørdag morgen klokka 0600 hadde 15 deltagere. Slåttefest på lørdag med felespiller Jon Brodal og danser Simon Hesselberg. Det ble folkedans og moro ut i de seine nattetimer.

Stort sett hele arealet ble slått med ljå og s låmaskin i løpet av kurshelga. Alle deltakerne fikk god trening i å slå med ljå og slåmaskin ble brukt der det var tjukt gress. Alt gresset ble hesja. Det hadde vært en fin vår og forsommer, så enga var fin med masse blomster. Pressing ble foretatt 17.juli.

Anslått avling ble 5 tonn.

Foredrag og vandringer i enga

  • Innføring i slåtteteknikk og sliping av ljå v/ Ole Kolkin
  • To runder i enga med botanikk og strå v/ Jan Sørensen og Ole Bjørn Braathen
  • Vandring i enga med insekter v/ Lisa Fagerli
  • Nedre Eikers geologi og geomorfologi v/ Aud Harstad Bakken
  • Jord og mikroliv v/ Steinar Meen
  • Foredrag og vandring i enga med humler v/Anna Arneberg