Kategorier
Uncategorized

Slåttekurs 2024

Tid
5. juli — 7. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Grunneierne på Ryghsetra inviterer til slåttekurs på Ryghsetra ved Hagatjern i Drammen kommune.

Slåttekurset finner sted for 31. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Hagatjern byr på ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt. Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr. Lørdag kveld inviteres det til slåttefest.

Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga. Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like
viktig som teori.

Kursavgift og påmelding

Voksne: 2900 kr
Ungdom 15-25 år: 2000 kr
Under 15 år: 1000 kr
Kursavgiften dekker innkvartering, måltider og Slåttefest.

Kurset starter fredag morgen. Det er mulig å ankomme torsdag kveld.

Deltagere kun fredag eller lørdag+søndag: 1000 kr, dekker kurs og måltider (uten overnatting).

Informasjon og påmelding
Kontakt grunneier Ryghsetra: Aud Harstad Bakken
Mobil: 913 19 612 E-post: ahbakken[krøll]gmail.com


Facebook.com/ryghsetra