Kategorier
Uncategorized

Nye videoer om ljå

Fride Kramer Riseng og Tormod Riseng har laget videoer om sliping, bryning, skjæring og hvordan man finner en ljå som passer kroppen sin.

Alle videoene, samt noen videoer fra Slåttekurset 2023, er tilgjengelig på vår Youtube-kanal: https://www.youtube.com/@ryghsetra

Du kan også se videoene her:

Kategorier
Uncategorized

Slåttekurs 2024

Tid
5. juli — 7. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Grunneierne på Ryghsetra inviterer til slåttekurs på Ryghsetra ved Hagatjern i Drammen kommune.

Slåttekurset finner sted for 31. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Hagatjern byr på ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt. Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr. Lørdag kveld inviteres det til slåttefest.

Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga. Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like
viktig som teori.

Kursavgift og påmelding

Voksne: 2900 kr
Ungdom 15-25 år: 2000 kr
Under 15 år: 1000 kr
Kursavgiften dekker innkvartering, måltider og Slåttefest.

Kurset starter fredag morgen. Det er mulig å ankomme torsdag kveld.

Deltagere kun fredag eller lørdag+søndag: 1000 kr, dekker kurs og måltider (uten overnatting).

Informasjon og påmelding
Kontakt grunneier Ryghsetra: Aud Harstad Bakken
Mobil: 913 19 612 E-post: ahbakken[krøll]gmail.com


Facebook.com/ryghsetra

Kategorier
Slåttekurs

Slåttekurs 2023

Tid
7. juli — 9. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Hesjing på enga – foto: Elisabeth Bang

Slåttekurset fant sted for 30. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her var det innkvartering og bespisning. Hagatjern bydde som vanlig på ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt. Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Lauving pågår. Grener kappes av, buntes og legges i vogna – Foto: Kari Kulberg

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr. Lørdag kveld inviteres det til slåttefest.

Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga. Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like
viktig som teori.

Bilder fra deltagerne

Klargjøring til slått i duggvåt eng, lettere enn tørr. Foto: Kari Kulberg
Kategorier
Uncategorized

Slåttekurs 2022

Tid
1. juli— 3. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Nedre Eiker Bygdekvinnelag og grunneierne på Ryghsetra inviterer til slåttekurs på Ryghsetra ved Hagatjern i Drammen kommune. Slåttekurset finner sted for 29. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt.

Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr.

Lørdag kveld inviteres det til slåttefest . Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga.

Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like viktig som teori.

Kursavgift og påmelding

Voksne: 2 900 kroner
Ungdom 15-25 år: 2 000 kroner
Under 15 år: 1 000 kroner
Kursavgiften dekker innkvartering, måltider og Slåttefest.

(2-4 sengs rom. Sengetøy må medbringes.)
Deltagere kun fredag eller lørdag+søndag:
Kr. 1000 dekker kurs og måltider (uten overnatting).

Informasjon og påmelding
Kontakt grunneier Ryghsetra: Aud Harstad Bakken
Mobil: 913 19 612 E-post: ahbakken[krøll]gmail.com
ryghsetra.no Facebook.com/ryghsetra

Kategorier
Kurs Slåttekurs

Slåttekurs 2021

Tid
2. juli— 4. juli 2021

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Korona

På grunn av Covid-19 har det vært en rar prosess å få til Slåttekurs 2021. Det var også i 2021 usikkerhet om vi kunne arrangere, om vi kunne ha
overnattende og bespisning. Siden det gikk veldig greit i 2020, satte vi i gang igjen og fulgte nøye alle koronaregler. Det gikk veldig greit.

Finansiering

Prosjektet ble støttet av Viken fylkeskommune over KulturArvOpplevelser og Drammen kommune. Vi takker hjerteligst for denne støtten, uten disse midlene hadde det ikke blitt noe slåttekurs.


Deltagere

Kurset hadde totalt 48 involverte personer, hvorav 2 barn. Det var til sammen 17 betalende deltagere, av disse var 10 med på hele kurset og 7 med på deler av kurset. 27 var medarrangører, medhjelpere, lærere og foredragsholdere 20 personer overnattet på Solsetra og 2 i bobil. Kurset hadde deltagere fra 9475 Borkenes i nord, og 4513 Mandal i sør i tillegg til deltagere fra Østlandet og Trøndelag.. Vi arrangerte ikke åpen dag i år, men det dukket likevel opp noen som ble vist rundt i enga. Vi hadde invitert 2 barnehager for omvisning på fredag, men det kom noe i veien for begge to.

Gjennomføring

Kurset ble gjennomført som et samarbeid mellom Nedre Eiker bygdekvinnelag og grunneierne. Gjennom foredrag, vandringer for å se på flora og fauna i enga og ved praktisk arbeid har deltagerne fått kunnskaper om slåtteenga, lært hvordan en skjøtter en gammel kulturmark for å opprettholde kulturlandskapet, samt hvordan en ivaretar det biologiske mangfoldet i kulturenger.

Slåttekurset på Ryghsetra 2021 er gjennomført som beskrevet i vedlagte program. Det ble lagt inn en ekstra runde i enga for å se på insekter m/
Lars Ove Hansen, på lørdag. På grunn av veldig varmt og nydelig vær, ble det badet flere ganger hver dag. Alt brød som ble servert ble bakt på Solsetra. Kringler ble bakt på Solsetra som kurs for interesserte deltagere og stekt i bakerovnen i enga. Det ble lagt vekt på at maten skulle være
mest mulig lokal og hjemmelaget. Mårraslått med skårgang på lørdag morgen klokka 0600 hadde 17 deltagere. Et stort stykke eng ble slått. To dagsdeltagere kom direkte på mårraslåtten.

Slåttefest på lørdag var med Sven Elling Nordalen på trekkspill og felespiller Laila Lindkvist. Det ble folkedans og moro og flere av deltagerne deltok med sang og spill. Store deler av arealet på Ryghsetra ble slått med ljå og slåmaskin i løpet av kurshelga. Alle deltakerne fikk god trening i å slå med ljå og slåmaskin ble brukt der det var tjukt
gras. Skårgang til trekkspill og fele- musikk var effektivt og inspirerende. Alt graset ble hesja. Det hadde vært en fin vår og forsommer, så enga var fin med masse blomster. Pressing ble foretatt 17juli. Anslått avling er 5 tonn.

Lauving

Det ble lauva en alm, det ble laget tjerv av greiner og løv og det skal bli til
sauemat til våren

Aldersfordeling på deltagere

De betalende deltagerne hadde en aldersfordeling fra 26 til over 80.

Hjemmeside

Vi har fått laget hjemmeside der alle slåttekurs opp gjennom tidene på
Ryghsetra er samla. Vi merker at den siden blir lagt merke til og allerede nå
(09.09.2021) har vi to påmeldte deltagere til slåttekurs i 2022

www.ryghsetra.no


Samarbeid med andre

Vi har egen facebookside og følger med på andre sider som er aktuelle
for slåttekurset,( for eksempel Lienettverket i Sverige.) Plakaten blir hengt opp på en rekke oppslagstavler i Norge og sendt til inn og utland (for
eksempel the Windrow i England) Ellers har vi hatt kontakt med Byen vår Drammen og Destinasjon Drammen, to barnehager i nærheten og Drammensavisen.

Evaluering

Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset og lokal mat
ble veldig godt mottatt.

Kategorier
Kurs Slåttekurs

Slåttekurs 2020

Korona

På grunn av Covid-19 har det vært en rar prosess å få til Slåttekurs 2020. Deltagere som hadde meldt seg på tidlig, avbestilte og mange av deltagerne meldte seg på bare dager før arrangementet. Det var lenge veldig usikkert om vi kunne arrangere, om vi kunne ha overnattende og bespisning.  På grunn av god «Koronastøtte» fra kulturmidler i Viken, satte vi i gang igjen og fulgte nøye alle koronaregler. Det gikk veldig greit.

Deltagere

Kurset hadde totalt 48 involverte personer, hvorav 2 var små barn. Det var til sammen 19 betalende deltagere, av disse var 7 med på hele kurset og 12 med på deler av kurset. 27 var medarrangører, medhjelpere, lærere og foredragsholdere 9 personer overnattet på Solsetra og en i Campingvogn. Kurset hadde deltagere fra Trondheim i nord, Brandal (Møre og Romsdal) i vest i tillegg til deltagere fra Østlandet. På Åpen dag kom det 17 personer til tross for kraftig regnvær.

Gjennomføring

Kurset ble gjennomført som et samarbeid mellom Nedre Eiker bygdekvinnelag og grunneierne.

Gjennom foredrag, vandringer for å se på flora og fauna i enga og ved praktisk arbeid har deltagerne fått kunnskaper om slåtteenga, lært hvordan en skjøtter en gammel kulturmark for å opprettholde kulturlandskapet, samt hvordan en ivaretar det biologiske mangfoldet i kulturenger.

Alt brød som ble servert ble bakt på Solsetra av lokalt mel. Kaker og rømmegrøt ble framstilt på Solsetra som kurs for interesserte deltagere. Det ble lagt vekt på at maten skulle være mest mulig lokal og hjemmelaget.

Slåttefest på lørdag var med trekkspillerne Bjørn Åsheim og Sven Elling Nordalen og felespiller Laila Lindkvist. Det ble folkedans og moro.

Åpen dag

Vi hadde invitert Abid Raja (Venstre) (han svarte ikke på vår invitasjon) og Arne Nevra (SV) (han svarte ja på vår invitasjon, men kom likevel ikke da det regnet kraftig på søndag) til slåtteduell. Drammens tidende kom likevel og lagde en fin reportasje med to av deltagerne og 3 av foredragsholderne.

Store deler av arealet på Ryghsetra ble slått med ljå og slåmaskin i løpet av kurshelga. Alle deltakerne fikk god trening i å slå med ljå og slåmaskin ble brukt der det var tjukt gras. Alt graset ble hesja. Det hadde vært en fin vår og forsommer, så enga var fin med masse blomster. Pressing ble foretatt 25.juli.  Anslått avling er 5 tonn.

17 personer hadde dristet seg ut i det grusomme været til åpen dag på søndag og 10 av dem deltok på vandring i enga med botanikk og strå. Bygdekvinnelaget strekte sveler både til deltagerne og besøkende.

Foredrag og vandringer i enga

  • Innføring i slåtteteknikk og sliping av ljå v/ Steinar Meen og Gunnar Bakken
  • Lauving v/ Gunnar Bakken
  • To runder i enga med botanikk og strå v/ Jan Sørensen og Ole Bjørn Braathen
  • Vandring i enga med insekter v/ Lars Ove Hansen
  • Oslofeltets geologi v/ Rosalind Waddams
  • Pollinerende insekter v/ Lars Ove Hansen