Kategorier
Kurs Slåttekurs

Slåttekurs 2021

Tid
2. juli— 4. juli 2021

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Korona

På grunn av Covid-19 har det vært en rar prosess å få til Slåttekurs 2021. Det var også i 2021 usikkerhet om vi kunne arrangere, om vi kunne ha
overnattende og bespisning. Siden det gikk veldig greit i 2020, satte vi i gang igjen og fulgte nøye alle koronaregler. Det gikk veldig greit.

Finansiering

Prosjektet ble støttet av Viken fylkeskommune over KulturArvOpplevelser og Drammen kommune. Vi takker hjerteligst for denne støtten, uten disse midlene hadde det ikke blitt noe slåttekurs.


Deltagere

Kurset hadde totalt 48 involverte personer, hvorav 2 barn. Det var til sammen 17 betalende deltagere, av disse var 10 med på hele kurset og 7 med på deler av kurset. 27 var medarrangører, medhjelpere, lærere og foredragsholdere 20 personer overnattet på Solsetra og 2 i bobil. Kurset hadde deltagere fra 9475 Borkenes i nord, og 4513 Mandal i sør i tillegg til deltagere fra Østlandet og Trøndelag.. Vi arrangerte ikke åpen dag i år, men det dukket likevel opp noen som ble vist rundt i enga. Vi hadde invitert 2 barnehager for omvisning på fredag, men det kom noe i veien for begge to.

Gjennomføring

Kurset ble gjennomført som et samarbeid mellom Nedre Eiker bygdekvinnelag og grunneierne. Gjennom foredrag, vandringer for å se på flora og fauna i enga og ved praktisk arbeid har deltagerne fått kunnskaper om slåtteenga, lært hvordan en skjøtter en gammel kulturmark for å opprettholde kulturlandskapet, samt hvordan en ivaretar det biologiske mangfoldet i kulturenger.

Slåttekurset på Ryghsetra 2021 er gjennomført som beskrevet i vedlagte program. Det ble lagt inn en ekstra runde i enga for å se på insekter m/
Lars Ove Hansen, på lørdag. På grunn av veldig varmt og nydelig vær, ble det badet flere ganger hver dag. Alt brød som ble servert ble bakt på Solsetra. Kringler ble bakt på Solsetra som kurs for interesserte deltagere og stekt i bakerovnen i enga. Det ble lagt vekt på at maten skulle være
mest mulig lokal og hjemmelaget. Mårraslått med skårgang på lørdag morgen klokka 0600 hadde 17 deltagere. Et stort stykke eng ble slått. To dagsdeltagere kom direkte på mårraslåtten.

Slåttefest på lørdag var med Sven Elling Nordalen på trekkspill og felespiller Laila Lindkvist. Det ble folkedans og moro og flere av deltagerne deltok med sang og spill. Store deler av arealet på Ryghsetra ble slått med ljå og slåmaskin i løpet av kurshelga. Alle deltakerne fikk god trening i å slå med ljå og slåmaskin ble brukt der det var tjukt
gras. Skårgang til trekkspill og fele- musikk var effektivt og inspirerende. Alt graset ble hesja. Det hadde vært en fin vår og forsommer, så enga var fin med masse blomster. Pressing ble foretatt 17juli. Anslått avling er 5 tonn.

Lauving

Det ble lauva en alm, det ble laget tjerv av greiner og løv og det skal bli til
sauemat til våren

Aldersfordeling på deltagere

De betalende deltagerne hadde en aldersfordeling fra 26 til over 80.

Hjemmeside

Vi har fått laget hjemmeside der alle slåttekurs opp gjennom tidene på
Ryghsetra er samla. Vi merker at den siden blir lagt merke til og allerede nå
(09.09.2021) har vi to påmeldte deltagere til slåttekurs i 2022

www.ryghsetra.no


Samarbeid med andre

Vi har egen facebookside og følger med på andre sider som er aktuelle
for slåttekurset,( for eksempel Lienettverket i Sverige.) Plakaten blir hengt opp på en rekke oppslagstavler i Norge og sendt til inn og utland (for
eksempel the Windrow i England) Ellers har vi hatt kontakt med Byen vår Drammen og Destinasjon Drammen, to barnehager i nærheten og Drammensavisen.

Evaluering

Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset og lokal mat
ble veldig godt mottatt.