Kategorier
Uncategorized

Slåttekurs 2022

Tid
1. juli— 3. juli

Sted
Ryghsetra, Mjøndalen

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knyttet til kulturlandskapet

Nedre Eiker Bygdekvinnelag og grunneierne på Ryghsetra inviterer til slåttekurs på Ryghsetra ved Hagatjern i Drammen kommune. Slåttekurset finner sted for 29. gang. Solsetra leirsted er naboeiendom med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Ypperlige badeforhold mellom øktene.

Kursets mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas skjøtsel, med fordypning i geologi, planter og insekter. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestue og øvingsfelt.

Det vil bli gitt innføring i ljåen som redskap, sliping og slått som sentrale emner. Gresset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en del av kurset. Deltakerne får også være med på å lage norsk tradisjonsmat.

Et annet tema er lauvingstrær (styvingstrær). Vi gjennomfører styving av et tre og lager kjerv til dyrefôr.

Lørdag kveld inviteres det til slåttefest . Lokal tradisjonsmat serveres under hele kurset og vi baker brød i steinovnen midt i enga.

Kurset er en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet hvor praktisk kunnskap er like viktig som teori.

Kursavgift og påmelding

Voksne: 2 900 kroner
Ungdom 15-25 år: 2 000 kroner
Under 15 år: 1 000 kroner
Kursavgiften dekker innkvartering, måltider og Slåttefest.

(2-4 sengs rom. Sengetøy må medbringes.)
Deltagere kun fredag eller lørdag+søndag:
Kr. 1000 dekker kurs og måltider (uten overnatting).

Informasjon og påmelding
Kontakt grunneier Ryghsetra: Aud Harstad Bakken
Mobil: 913 19 612 E-post: ahbakken[krøll]gmail.com
ryghsetra.no Facebook.com/ryghsetra